/ 2 نظر / 23 بازدید
مرجان

یکی از جمعه ها جان خواهد آمد به درد عشق درمان خواهد آمد غبار از خانه های دل بگیرید که بر این خانه مهمان خواهد آمد

خسروی

بهترین اتفاق زندگی ام تو که گفتی نقاش نیستی پس چرا به تو فکر می کنم دنیایم رنگی میشود